Etiikka ja käytänteet

Rakastava valinta – eettiset periaatteet ja ryhmätyöskentelyn raamit

Rakastava valinta on vertaisryhmä, jossa osallistujat työskentelevät koulutetun ohjaajan avustamana. Ryhmän ohjaaja on saanut tehtävään soveltuvan koulutuksen. Koulutuksen saaneet ohjaajat voi tarkistaa LiberaMente Oy:sta (mstolbow@liberamente.fi) tai Nicobis Oy:lta (ia@tarinasta.fi)

Jokaisessa ryhmässä edetään ohjelman mukaan.

Tapaamiset, teemat, rakenne ja järjestys sisältöineen noudattavat sovittua opetuksellista mallia eikä tätä tule ohjaajan taholta muuttaa (6 viikottaista tapaamista, 3h 15min kerralla).

Edellä mainitusta poiketen voidaan myös järjestää  viikonloppukurssi Parisuhteen parhaaksi  Rakastava Valinta –teemoista, jonka sisältö ja rakenne noudattavat sovittua opetuksellista mallia.

Ohjaajan ja osallistujien vastuu

Ohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus ja hän on toiminnassaan ensisijaisesti vastuussa niille ihmisille, joiden kanssa hän ryhmässä työskentelee. Ohjaaja on myös sitoutunut noudattamaan Rakastava Valinta-kurssin rakennetta.

Myös ryhmäläiset sitoutuvat aloittaessaan ryhmässä vaitiolovelvollisuuteen. Vaitiolovelvollisuus koskee niin muiden ryhmäläisten henkilöllisyyttä kuin heidän jakamia asioita. Osanottajat allekirjoittavat vaitiolovelvollisuudesta luottamussopimuksen ryhmän aloittaessa.

Toimintatavat

Ryhmän työtapoja ovat keskustelut pienryhmissä ja koko ryhmän kesken, ohjaajan pienluennot sekä toiminnalliset menetelmät.

Ryhmän ohjaaja pitää huolta, että jokainen ryhmäläinen saa tilaisuuden puhua ryhmässä. Kenenkään tarinaa ei arvoteta saati arvostella ja kukin osallistuja kertoo ryhmässä vain sen, minkä haluaa ryhmälle jakaa.

Ohjaaja pitää huolta tässä työssä kehittymisestään jatkokoulutuksin ja pitämällä yhteyttä muihin Rakastava Valinta -ohjaajiin.

Intressiristiriidat

Ohjaaja ei ota työstään muita henkilökohtaisia, ammatillisia tai rahallisia etuja lukuun ottamatta korvausta, joka on sovittu sopimuksessa.

Rakastava Valinta – menetelmän määritelmä

Rakastava Valinta – pohjautuu yhdysvaltalaisen psykologin ja kasvatustieteen tohtorin Bruce Fisherin kehittämään menetelmään, jonka toimintaperiaatteet perustuu oppimiseen. Koska kyseessä on pedagoginen menetelmä on sen ohjelma sekä kokonaisuutena että kunkin tapaamisen kohdalla tarkkaan määritelty.

Menetelmän Suomeen 1992 tuonut psykologi Kari Kiianmaa ja parisuhdekouluttajat Marianna Stolbow & Ia Trapp ovat vuonna 2017 kehittäneet seminaarista ajanmukaistetun version. Nämä eettiset ohjeet koskevat tuon uudistetun menetelmän koulutuksen käyneitä sekä tehtävään soveltuvia seminaarien ohjaajia ja eroseminaarien osallistujia.

Mikäli epäilet, että seminaari ei täytä kaikkia laatu- tai sisältövaatimuksia, voit tarkistaa asian LiberaMente Oy:sta tai Nicobis Oy:sta.

Helsinki helmikuussa 2018