Menetelmä

Rakastava Valinta – parisuhteen parhaaksi on kuudesta tapaamisesta koostuva opetuksellinen ja ennaltaehkäisevä kokonaisuus, jossa osallistujalla on mahdollisuus tutkia omaa tapaansa toimia parisuhteessa. Keskeisenä ajatuksena on hahmottaa omia vahvuuksia sekä löytää kompastuskohtiin käytännöllisiä keinoja arjen vuorovaikutustilanteita varten. Mikä on parisuhteemme tai parisuhteitteni tarina, osaanko käydä sisäistä keskustelua itseni kanssa ja avata kumppanilleni sen avulla itselle tärkeitä asioita? Minkälainen oppi minulla on lapsuudenkodin mallina ja mitä tuon siitä parisuhteisiini?Minkälaiset ovat rakastamisen taitoni?

Menetelmän pohjalla on amerikkalaisen psykologin Bruce Fisherin oppi parisuhteen käsikirjoituksesta ja mahdollisuudestamme vaikuttaa siihen valitsemalla risteyskohdissa parisuhdetta tukeva reagointitapa, joka tukee rakkaudellista suhdetta. Rakastava valinta korostaa valtaamme ja vastuutamme suhteittemme laatuun, mahdollisuutta oppia toimimaan uudella tavalla kunhan ymmärrämme reaktioittemme takaiset tunteet.

Rakastava Valinta-ryhmiä on järjestetty 2018 alkaen. Ota yhteyttä alueesi ohjaajaan ja ilmoittaudu mukaan. Ryhmien koot ja hinnat vaihtelevat paikkakunnittain.

Tarjolla on myös viikonloppukursseja Parisuhteen parhaaksi  Rakastava Valinta –teemoista.